sam altman | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

sam altman

 1. VNZ-NEWS

  Sam Altman quay trở lại vị trí CEO OpenAI và thành lập ban giám đốc mới

  Vn-Z.vn Ngày 22 tháng 11 năm 2023, hôm nay OpenAI đã đăng một bài viết tuyên bố: họ đã đạt được nguyên tắc thỏa thuận với Sam Altman để ông trở lại OpenAI với tư cách là CEO, và xây dựng một Hội đồng Quản trị mới do Bret Taylor (Chủ tịch), Larry Summers và Adam D'Angelo lãnh đạo. "Altman...
 2. VNZ-NEWS

  Ban giám đốc OpenAI đang thảo luận về việc trở lại vị trí CEO với Sam Altman

  Vn-Z.vn Ngày 19 tháng 11 năm 2023, Theo The Verge, ban giám đốc OpenAI đang thảo luận về việc Sam Altman quay trở lại vị trí CEO OpenAI. Một người cho biết Altmann, người đột ngột bị hội đồng quản trị sa thải mà không có bất kỳ thông báo nào, tỏ ra "không rõ ràng" về việc quay trở lại và muốn...
 3. VNZ-NEWS

  CEO kiêm sáng lập ChatGPT Sam Altman rời OpenAI

  Vn-Z.vn Ngày 18 tháng 11 năm 2023, ban giám đốc OpenAI đã đưa ra thông báo chính thức vào thứ Sáu, thông báo Sam Altman sẽ từ chức CEO và rời khỏi ban giám đốc. Giám đốc kỹ thuật Mira Mulat sẽ tiếp quản, có hiệu lực ngay lập tức. Ban giám đốc của OpenAI cho biết trong bài viết được đăng trên...
Top