rom android 8.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

rom android 8.0

  1. Cloud

    Tổng hợp ROM Android 8.0 tuỳ biến cho các máy Android

    Dưới đây là danh sách các ROM tuỳ biến Android 8.0 tổng hợp từ trang XDA để anh em dễ dàng tìm ROM để vọc hơn. Danh sách có các máy Sony ( XZ/ XZ Premium), Samsung ( từ S duos 2 tới S6), Asus Zen5, Nexus 4/5/6, LG K10, các máy của Xiaomi và OnePlus, không phải tất cả các máy của hãng này đều có...
Top