nghe lén | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nghe lén

  1. Business

    Facebook gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe chúng ta?

    Có thể bạn đã biết, và các nhà nghiên cứu cũng đã xác nhận, đó chắc chắc không phải là thói quen tốt đối với tâm lý đám đông của chúng ta. Viện Nhi khoa Mỹ đã từng cảnh báo về những tác động tiêu cực của mạng xã hội lên trẻ nhỏ và lứa tuổi teen, bao gồm các hành vi cyber-bully (bắt nạt qua mạng)...
  2. Cloud

    Facebook phủ nhận việc nghe lén người dùng trên thiết bị

    ột lãnh đạo cấp cao của Facebook bác bỏ chuyện mạng xã hội này nghe lén người dùng qua bộ phận microphone của thiết bị di động để phục vụ quảng cáo. Đài BBC (Anh) dẫn quan điểm của ông Rob Goldman, phó chủ tịch Facebook phụ trách hoạt động quảng cáo, bác bỏ cáo buộc nghe lén do ông PJ Vogt...
Top