netflix ngăn chặn chia sẻ password | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

netflix ngăn chặn chia sẻ password

  1. VNZ-NEWS

    Chiến dịch Netflix ngăn chặn chia sẻ password lan rộng trên toàn cầu: 103 quốc gia bị ảnh hưởng.

    Vn-Z.vn Ngày 26 tháng 05 năm 2023, Netflix cho biết một tài khoản của dịch vụ này chỉ được thiết kế cho chủ sở hữu tài khoản và những người cư trú tại cùng một địa điểm. Do đó, những người dùng trái phép cố gắng truy cập vào tài khoản từ một địa điểm khác sẽ bị từ chối truy cập. Netflix, nhà...
Top