msi pcie gen5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

msi pcie gen5

  1. VNZ-NEWS

    MSI ra mắt card chuyển đổi PCIe Gen5 đầu tiên trong ngành

    Vn-Z.vn ngày 30 tháng 10 năm 2021 Theo VideoCardz, MSI đã trình diễn thẻ chuyển đổi PCIe Gen5 lần đầu tiên trong sự kiện phát sóng trực tiếp vào ngày 28 tháng 10 , thành phẩm cũng xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp. Sản phẩm này hỗ trợ PCIe Gen5 × 4, có thể cung cấp băng thông...
Top