microsoft windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

microsoft windows 10

 1. Administrator

  Microsoft Windows 10 bị tố ép cài đặt Office phiên bản web

  (Vn-Z.vn) ngày 18 tháng 10 ,Một số người dùng Windows 10 đã báo cáo rằng máy PC của họ buộc phải khởi động lại để cài đặt các ứng dụng Office web được khởi chạy trong Edge, nhưng họ không cho phép hệ điều hành làm như vậy. Đây là một tính năng tùy chọn và chỉ có thể được lựa chọn bởi người dùng...
 2. Administrator

  Windows 10 Xbox Game Bar hỗ trợ Plugin của bên thứ 3

  (Vn-Z.vn) ngày 5 tháng 6. Khoảng hai tháng trước, Microsoft thông báo rằng Xbox Game Bar trên hệ điều hành Windows 10 sẽ hỗ trợ các Plguin của bên thứ ba. Mới đây, Microsoft đã lặng lẽ phát hành bản cập nhật mới của ứng dụng Xbox Game Bar cho Windows 10 trong Microsoft Store và chính thức hỗ...
 3. playboy930

  License key for Windows 10 Professional

  Key Windows 10 Pro active online + by phone KEYS *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! *** *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! *** Key Windows 10 RTM Pro Retain Phone...
 4. Cloud

  Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7 vào ngày 14/01/2020 và Windows 8.1

  Microsoft vừa thông báo bắt đầu từ tháng tới hãng sẽ không còn hỗ trợ cho người dùng trên các diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các sản phẩm như Windows 7, 8.1, 8.1 RT và một vài sản phẩm khác nữa. (Ảnh: spatuletail / Shutterstock) Về mặt phần mềm, hãng cũng nói rằng sẽ không tiếp tục hỗ...
 5. Cloud

  Microsoft Windows 10 Fall Creators Update tháng 11/2017

  17/10 tới đây Microsoft sẽ bắt đầu gửi bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update đến tất cả người dùng. Microsoft vừa xác nhận bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update sẽ được gửi đến người dùng toàn cầu từ ngày 17/10. Thời điểm này chậm hơn dự kiến một tháng, đặc biệt khi các quan chức...
Top