matbao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

matbao

  1. Cloud

    [Góc than phiền] Matbao.net - Chất lượng và dịch vụ tệ thiệt

    Tuần vừa rồi đăng nhập vào trang id.matbao thì báo lỗi sai pass trên hàng loạt tài khoản của khách hàng trong khi đăng nhập trang chủ matbao.net thì bình thường. Nghĩ bụng thôi thì em nó đang lỗi database trên hệ thống chịu khó chờ cho nó fix thôi, cũng không phải lần đầu tiên bị dính mấy quả...
Top