[Góc than phiền] Matbao.net - Chất lượng và dịch vụ tệ thiệt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[Góc than phiền] Matbao.net - Chất lượng và dịch vụ tệ thiệt

Cloud

Administrator
Tuần vừa rồi đăng nhập vào trang id.matbao thì báo lỗi sai pass trên hàng loạt tài khoản của khách hàng trong khi đăng nhập trang chủ matbao.net thì bình thường. Nghĩ bụng thôi thì em nó đang lỗi database trên hệ thống chịu khó chờ cho nó fix thôi, cũng không phải lần đầu tiên bị dính mấy quả lỗi ngớ ngẩn từ em nó.
37982990626_65a5a9e0ee_o.png
Chờ đúng tuần không thấy lỗi được fix mà cũng không thấy email báo về việc này. Nay gọi lên hỏi thì chối lên chối xuống là hệ thống của bên em bình thường.

Bình thường méo gì mà hàng loạt tài khoản khách hàng bị báo sai pass khi đăng nhập? Hết lý do thế là cũng nhận là hệ thống bên em có gặp lỗi và đã xử lý nên anh dùng quên mật khẩu để lấy lại mk giúp bên em (tự nhiên tài khoản, pass bình thường) bắt đi đổi trong khi lỗi của của Matbao.

- Sáng thứ high, 39°C

https://www.facebook.com/cntoan/posts/1689902191079766
 
Sửa lần cuối:
Top