luật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

luật

  1. xxxiiimmm

    Hỏi/ Thắc mắc Thắc mắc về vấn đề chia sẻ video?

    Xin phép AD và MOD. Chuyện là như thế này. Hiện tại mình có ý đinh làm website chia sẻ video, video được upload lên Youtube, Vimeo,... xong copy link lên website của mình. Mình thắc mắc là khi mình đăng những video có bản quyền, và upload lên website của mình thì mình có phạm luật hay không...
  2. VNZ-ROAD

    Dự thảo Luật An Ninh Mạng 2018 - Việt Nam

    Tuần tới , quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật An Ninh Mạng . Cụ thể dự kiến vào sáng 12-6, tại hội trường Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ ấn nút biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng/ Vn-Zoom là diễn đàn chuyên về công nghệ nên rất mong mọi người tìm hiểu kỹ về đạo luật này ( nếu...
Top