like | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

like

  1. Dinh Quang Vinh

    Người dùng Facebook đã có thể dùng các biểu tượng cảm xúc khác thay vì chỉ có nút Like

    'Love', 'Angry', 'Sad', 'Wow' , 'Haha' phần mở rộng của nút 'Like'. Các 'Reactions' biểu tượng cảm xúc mới là một phần mở rộng của nút 'Like', Facebook cho phép người dùng để diễn tả nỗi buồn, ngạc nhiên, tức giận, tình yêu và Ha ha ( giải trí vui chơi) . Mark Zuckerberg viết rằng :. "Không...
Top