jbs bị hack | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

jbs bị hack

  1. V

    Công ty thực phẩm JBS thanh toán hơn 11 triệu USD bằng bitcoin sau khi bị hack

    Vn-Z.vn ngày 10 tháng 06 năm 2021 , chi nhánh công ty thực phẩm JBS tại Hoa Kỳ , đây là nhà chế biến thịt lớn nhất thế giới sau khi bị tấn công bởi các cuộc tấn công mạng, đã đưa ra tuyên bố rằng họ đã trả cho tin tặc khoản tiền chuộc bằng Bitcoin tương đương 11 triệu đô la Mỹ . Nhằm giải quyết...
Top