intel bán mảng gpu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

intel bán mảng gpu

  1. VNZ-NEWS

    Intel đốt hết hơn 3,5 tỷ đô nhưng không làm ra được card đồ họa như ý

    Vn-Z.vn Ngày 12 tháng 08 năm 2022, Sau khi Intel tuyên bố tham gia mảng thị trường card đồ họa độc lập. Intel đã từng khiến cả thế giới bên ngoài phải săn đón, tuy nhiên đứng trước thực trạng DG1 đang "chìm xuồng", DG2, tức là dòng Arc , đang không có khả năng phân phối hàng hóa trên quy mô lớn...
Top