hỏi về phần mềm english study 4.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hỏi về phần mềm english study 4.0

  1. chiensivodanh

    Các anh chị ơi cho em hỏi về cách cài đặt phần mềm English Study 4.0

    Em vừa cài đặt phần mềm English Study 4.0 vào máy tính , nhưng chỉ xem được các bài học khi Đĩa còn nằm trong máy tính thôi ..., Khi lấy Đĩa CD ra khỏi máy tính thì lại không xem được nữa , , Vậy phải thao tác như thế nào nữa để khi lấy đĩa CD ra khỏi máy tính mà vẫn xem được các bài học ạ ? có...
Top