hỏi-đáp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

hỏi-đáp

  1. E

    Tư vấn hướng nghiệp

    cho em hỏi là giữa sửa chữa điện thoại và nghề sữa chữa máy tính .Nghề nào dễ xin việc làm nhất và mỗi nghề cần những tiêu chí gì ? tra trên mạng rồi mà vẫn hoang mang
  2. Hinun97

    Hỏi Đi - Tui Trả Lời! Chuyên Mục Hỏi - Đáp Cuộc Sống

    Hỏi Đi - Tui Trả Lời! Chuyên Mục Hỏi - Đáp Cuộc Sống Ông bà ta có câu: "Muốn giỏi thì học, muốn biết thì hỏi" Vậy nên để tiếp nối và duy trì truyền thống ấy, mình xin lập post này để các bạn cùng tham gia "Hỏi xoáy - Đáp xoay" cho vui nhà vui cửa VN-Zoom nhé. Lưu ý, hỏi thật sẽ nhận được...
Top