halflife | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

halflife

  1. Administrator

    "He's Dead Jim" trang web của Valve đã bị tấn công và hạ gục vào sáng nay

    Sáng sớm nay, ngày 19/09/2017 theo giờ Mỹ, trang web chính của Valve - https://www.valvesoftware.com/ - đã bị hạ gục bởi một cuộc tấn công không gian mạng. Thay vì những nội dung thông thường hàng ngày , trang web bị thay thế bằng một trang trống thông báo lỗi "Forbidden". Tất cả các trang khác...
Top