hacked | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hacked

  1. VNZ-ROAD

    Youtube bị hack hàng loạt Video tỷ view biến mất khỏi Youtube

    Chiều nay Youtube bị hack , rất nhiều các video của nhiều ca sỹ nổi tiếng bị hack , đổi tiêu đề , hình ảnh thumbnail. hôm nay 10/04/2018 Hacker đã đổi tên tiêu đề với nội dung có chứa: “x – hacked by prosox & kuroi’sh” Các bạn có thể search Youtube với từ khóa này sẽ thấy rất nhiều video bị...
  2. Administrator

    Cách kiểm tra tài khoản facebook có bị hack không ?Cách lấy lại tài khoản bị hack

    Nếu không may hoặc bị người khác cố tính tấn công lấy đi tài khoản facebook của bạn. Hãy làm theo cách sau để có thể tự mình lấy lại tài khoản nhé. Đầu tiên bạn vào trang này https://www.facebook.com/hacked Hiện Facebook đã cập nhật khá nhiều tình huống giúp mọi người tự xử lý như - Tôi đã...
Top