google pixel buds | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

google pixel buds

  1. Cloud

    Google Pixel Buds tai nghe phiên dịch được 40 thứ tiếng giá 159 USD của Google

    Google là công ty công nghệ đầu tiên xây dựng hệ thống dịch trực tuyến lớn nhất từ trước đến giờ, vượt trội hẳn so với dịch vụ dịch trực tuyến Babel Fish ra đời lần đầu của Yahoo. Trong sự kiện ra mắt các sản phẩm mới nhất của mình tại San Francisco ngày hôm qua 4/10, Google cho biết mục tiêu...
Top