google ai vs microsoft ai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

google ai vs microsoft ai

  1. VNZ-NEWS

    Cạnh tranh với Microsoft, Google bổ sung Generative AI trong Gmail, Docs và các ứng dụng khác

    Vn-Z.vn Ngày 15 tháng 03 năm 2023, Google công bố một loạt tính năng trí tuệ nhân tạo tổng quát Generative AI sắp tới cho các ứng dụng không gian làm việc khác nhau của mình, bao gồm Google Docs (tài liệu), Gmail, Sheets (bảng) và Slides (trang trình bày). Các tính năng này là những cách sử...
Top