gợi ý văn bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

gợi ý văn bản

  1. V

    Microsoft Word sẽ có thêm tính năng dự đoán văn bản

    (Vn-Z.vn) ngày 22 tháng 2 Theo Mspoweruser, Microsoft sẽ cung cấp chức năng dự đoán văn bản cho Microsoft Word cho Windows vào tháng 3 sắp tới Chức năng dự đoán văn bản sẽ nhắc người dùng nhập văn bản tiếp theo dựa trên ngữ cảnh và học máy. Chức năng này giúp tiết kiệm thời gian của người...
  2. phj4nhpr09xx

    Desktop & Văn phòng Lightkey Pro Edition v19.67.20200730.1431 Full - Tự động điền văn bản

    Lightkey Professional Edition là ứng dụng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nhập bằng cách đề xuất các hoàn thành tiềm năng cho các từ của bạn dựa trên hành vi gõ của bạn. Điều đó có nghĩa là ứng dụng nghiên cứu cách bạn làm việc và phát triển một hồ sơ để nó có thể phù hợp với nhu cầu của bạn...
Top