fire wall | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

fire wall

  1. Administrator

    Google vượt qua tường lửa của Trung Quốc trong thời gian 105 phút

    Hôm thứ 2 vừa rồi , Google đã vượt qua được "Great Firewall" hệ thống tường lửa cực mạnh của Trung Quốc. Quá trình vượt tường chỉ kéo dài khoảng 105 phút. Ngay sau đó chính quyền Trung Quốc đã vá lỗi và tiếp tục chặn toàn bộ IP mới tại trung tâm dữ liệu Nam Á của Google . Kết quả là, hầu hết...
Top