dual space | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

dual space

  1. dengerx

    Chia sẻ Super Clone-đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc

    Super Clone,CSao chép và chạy nhiều tài khoản cùng lúc trên cùng một ứng dụng, và sử dụng các giao diện để tạo sự độc đáo cho không gian của bạn. Cùng lúc đăng nhập nhiều tài khoản mạng xã hội hoặc nhiều tài khoản game • Cân bằng dễ dàng công việc và cuộc sống của bạn • Trải nghiệm hai game và...
  2. Administrator

    Công nghệ Dual Space (vùng dữ liệu kép) hoạt động như thế nào?

    Khi smartphone sử dụng hệ điều hành android ngày càng phổ biến thì cũng là lúc mối lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân bùng phát, bởi vì smartphone cũng là nơi lưu trữ nhiều thông tin nhạy cảm của người dùng. Coolpad với công nghệ độc quyền Dual space (vùng dữ liệu kép) tự tin sẽ là giải pháp...
Top