deep freeze | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

deep freeze

 1. Vietcong366

  Nhờ tư vấn Đột ngột treo DeepFreeze và không xuất hiện icon DFs - Help!

  E Chào các bác, nay e có bị dính một trường hợp là: Máy bị treo DeepFreeze một cách đột ngột mà không hề có bất kỳ tác động nào liên quan trực tiếp đến DFs - tối ngày 5/1/2023 thì e có upg driver card của AMD lên và do có chút lag nên e đã backup về lại bản cũ. chuyện bị Freeze chưa được phát...
 2. sthaihien

  PM Hệ thống Deep Freeze v8.60 Full - Phần Mềm Đóng Băng Ổ Cứng Máy Tính FULL by 21AK22

  .
 3. phj4nhpr09xx

  Shadow Defender v1.5.0.726 Full - Ứng dụng đóng băng ổ cứng

  Shadow Defender là phần mềm đóng băng ổ cứng một giải pháp bảo mật dễ sử dụng (dành cho hệ điều hành Windows) bảo vệ môi trường thực của PC / laptop của bạn trước các hoạt động độc hại và những thay đổi không mong muốn. Shadow Defender có thể chạy hệ thống của bạn trong một môi trường ảo gọi...
Top