cpu máy chủ amd | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cpu máy chủ amd

  1. V

    Rò rỉ lộ trình AMD EPYC , Genoa-X ra mắt vào năm 2023 với nhân Zen4 và bộ nhớ L3 lớn

    Vn-Z.vn Ngày 14 tháng 05 năm 2022, Thông tin rò rỉ từ YouTuber @AdoredTV , Youtuber này tiết lộ lộ trình của CPU và nền tảng máy chủ EPYC thế hệ tiếp theo của AMD. Lộ trình liệt kê các CPU máy chủ sắp tới bao gồm Genoa, Bergamo, Genoa-X và Turin, cũng như một nền tảng mới có tên SP6. AdoreTV...
Top