cổng usb c tiêu chuẩn iphone 15 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cổng usb c tiêu chuẩn iphone 15

  1. VNZ-NEWS

    Cổng USB-C trên iPhone 15 series không hạn chế tất cả các phụ kiện

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Theo Ars Technica, cả dòng iPhone 15 và iPhone 15 Pro của Apple đều được trang bị cổng USB-C "hoàn toàn tiêu chuẩn", không có bất kỳ hạn chế nào đối với dây cáp hoặc phụ kiện. Trước khi Apple chính thức ra mắt dòng iPhone 15 / Pro, đã có tin đồn cho biết Apple...
Top