cloudserver | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

cloudserver

  1. ducuong233

    Khuyến mãi Giảm 42% dịch vụ Cloud Server cho toàn thể anh em Vn-zoom

    Như tiêu đề, Không cần quan tâm bạn là ai, là đực hay cái, xinh hay xấu, ở mặt đất hay ở trên trời... Cứ biết đọc biết viết và là thành viên của diễn đàn Vn-zoom.org là mặc định được giảm giá dịch vụ Cloud Server lên đến 42%. (Không nói đùa, nếu là gói 1 triệu bạn sẽ chỉ trả 580k/ 1 tháng) Cấu...
  2. Cloud

    [Góc than phiền] Matbao.net - Chất lượng và dịch vụ tệ thiệt

    Tuần vừa rồi đăng nhập vào trang id.matbao thì báo lỗi sai pass trên hàng loạt tài khoản của khách hàng trong khi đăng nhập trang chủ matbao.net thì bình thường. Nghĩ bụng thôi thì em nó đang lỗi database trên hệ thống chịu khó chờ cho nó fix thôi, cũng không phải lần đầu tiên bị dính mấy quả...
Top