bphone theo dõi người dùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bphone theo dõi người dùng

  1. A

    Bphone lại bị tố tự động gửi tin nhắn

    Cách đây không lâu ông Quảng CEO tập đoàn Bkav có chia sẻ về việc sẽ kiện các cá nhân, tổ chức đưa tin sai sự thật về sản phẩm Bphone . https://vn-z.vn/threads/ceo-bkav-se-kien-cac-ca-nhan-to-chuc-dua-tin-sai-su-that.23025/ Lúc đó ông Quảng cho rằng Bphone đang bị các đơn vị lạ bỏ tiền thuê...
Top