artemis 1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

artemis 1

  1. VNZ-NEWS

    Hôm nay NASA phóng Artemis 1 hạ cánh lên mặt trăng sau 50 năm

    Vn-Z.vn Ngày 29 tháng 08 năm 2022, Vào lúc 8:33 ngày 29 tháng 8, Giờ Miền Đông Hoa Kỳ (19:33 tối ngày 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ thực hiện sứ mệnh "Artemis 1", thử nghiệm hệ thống phóng Không gian (SLS), bắt đầu bước đầu tiên trong sứ mệnh quay trở lại...
  2. M

    NASA mở đăng ký Tên nhận vé "bay" lên mặt trăng cùng dự án ARTEMIS 1

    NASA mở đăng ký Tên nhận vé "bay" lên mặt trăng cùng dự án ARTEMIS 1 NASA hiện đã mở chiến dịch "Gửi tên của bạn cùng Artemis" vào bắt đầu từ ngày 02 tháng 03 năm 2022. Mọi người chỉ cần vào trang đăng ký của NASA, tên của bạn cùng những người đăng ký khác sẽ được ghi vào một Ổ đĩa flash...
Top