anniversary | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

anniversary

  1. Administrator

    Đã có Windows 10 Anniversary Update AE VN-ZOOM chiến thôi

    Đúng như lời hứa, Microsoft đã tung ra bản cập nhật Windows 10 Anniversary Update dành cho máy tính. Ngay bây giờ anh em VN-ZOOM chiến thôi , anh em vào Settings > Update & Security > Check for Update. Nếu thấy máy báo có bản cập nhật Windows 10 version 1607 thì chính là em nó. Anniversary...
Top