Đăng ký Mod tại VN-Z.vn | Page 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Đăng ký Mod tại VN-Z.vn

FPT Camera

Gà con
- Họ tên: Phạm Đạt
- Ngày sinh: 06/09/1996
- Nghề nghiệp: Marketing
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Nơi ở, học tập công tác hiện nay: Bình Dương
- Vị trí muốn tham gia quản lý: Tin học căn bản, phần mềm, Wordpress

Hiện tại đang quản lý: https://fptcameraiq.vn/
 

Haohuy123

Gà con
- Họ tên:Trần Hào Huy
- Ngày sinh:17/12/2001
- Nghề nghiệp:Trung cấp quản trị mạng
- Trình độ chuyên môn:trung cấp
-emai;[email protected]
- link tk facebook để liên lạc:https://www.facebook.com/tranhuy2317
Vị trí muốn tham gia:Box mạng,bảo mật phần mềm,win7,win10
 

Long Sao


Junior Moderator
Họ và tên; Trần Ngọc Hoàng
Năm sinh: 1990
Nghề nghiệp: Hea.Adv
Trình độ chuyên môn: Security một chút không nhiều nhưng đủ xài, Support Software và Medicine and Linuxer - Nghề chính là Đông Y Sĩ
Nơi ở: Quảng Bình
Nơi Làm Việc HĐY QB (Hội Đông Y Tỉnh Quảng Bình) - Có hiểu biết chút xíu sức khỏe và dưỡng sinh anh chị em nào cần thì hỏi nhé.
Mong muốn làm Mod Box Linux hỗ trợ liên quan đến Linux là chính thôi còn phụ cái khác vẫn biết chút chút ngoại trừ nghề chính
 
Sửa lần cuối:


Bài Viết Mới

Top