Đăng ký Mod tại VN-Z.vn | Page 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đăng ký Mod tại VN-Z.vn

FPT Camera

Gà con
- Họ tên: Phạm Đạt
- Ngày sinh: 06/09/1996
- Nghề nghiệp: Marketing
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Nơi ở, học tập công tác hiện nay: Bình Dương
- Vị trí muốn tham gia quản lý: Tin học căn bản, phần mềm, Wordpress

Hiện tại đang quản lý: https://fptcameraiq.vn/
 

Haohuy123

Gà con
- Họ tên:Trần Hào Huy
- Ngày sinh:17/12/2001
- Nghề nghiệp:Trung cấp quản trị mạng
- Trình độ chuyên môn:trung cấp
-emai;haohuy1812@gmail.com
- link tk facebook để liên lạc:https://www.facebook.com/tranhuy2317
Vị trí muốn tham gia:Box mạng,bảo mật phần mềm,win7,win10
 
  • Họ tên: Younes connaissant
  • Ngày sinh: 1988
  • Nghề nghiệp: giáo viên toán
  • Trình độ chuyên môn: Mỗi thứ biết một tí, về HTML/CSS/WordPress
  • Nơi ở: Huế
  • Nơi làm việc: morocco
 


Top