zen4 5nm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

zen4 5nm

  1. V

    AMD Zen4 5nm Ryzen 7000 đầu tiên đã lộ diện

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 06 năm 2022, Theo Greymon55, chuyên gia này tiết lộ sẽ có bốn bộ vi xử lý máy tính để bàn Zen 4 vào mùa thu này. Trong đó Ryzen 9 7950X với 16 lõi và 32 luồng, Ryzen 9 7900X với 12 lõi và 24 luồng và Ryzen 9 7900X với 8 lõi và 16 luồng. Ryzen 7 7800X và Ryzen 5 7600X với 6...
Top