yen do | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

yen do

  1. rs_lyly2009

    Tuyển dụng và giữ chân nhân sự trong công ty start up, vừa và nhỏ, bài toán không có hồi kết…

    Mark Zukerberg đã khởi nghiệp trong garage ô tô của trường Đại Học. Làm thế nào để anh ta thu hút được nhân sự đi theo và làm việc cho anh ta những năm đầu khốn khó đó… Gần đây, tại các cuộc hội thảo, có rất nhiều câu hỏi từ các bạn làm nhân sự, các trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự, các...
Top