yahoo hỏi và đáp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

yahoo hỏi và đáp

  1. V

    Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021

    (Vn-Z.vn) Ngày 06 tháng 05 năm 2021, Theo Blog chính thức của Yahoo, họ đã đưa ra quyết định đóng cửa Yahoo Hỏi & Đáp.( Yahoo Answers) Và để hỗ trợ người dùng trong quá trình chuyển đổi Yahoo cũng biên soạn danh sách các câu hỏi hỗ trợ người dùng bạn trong quá trình đóng cửa Yahoo Answers...
Top