xử lý hình ảnh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

xử lý hình ảnh

 1. phj4nhpr09xx

  Thiết kế & Đồ họa CameraBag Photo v2021.1 Full - Tối ưu hóa hình ảnh

  CameraBag Photo là công cụ tối ưu để mang cả điều chỉnh nâng cao và hơn 200 bộ lọc một lần nhấp vào ảnh của bạn. Đó là giấc mơ của một nhiếp ảnh gia - mạnh mẽ hơn nhiều so với các ứng dụng bộ lọc một lần nhấp chuột cheesy, nhưng cũng nhẹ hơn, nhanh hơn và trực quan hơn so với các gói phần mềm kế...
 2. phj4nhpr09xx

  Thiết kế & Đồ họa Sparkbooth Premium v6.0.130 Pre-Activated - Tạo quầy chụp ảnh selfie ảo cho mọi sự kiện

  Sparkbooth là chương trình xử lý ảnh giúp bạn xử lý hình ảnh dùng tại các sự kiện khác nhau. Với những tính năng sáng tạo, chương trình sẽ giúp bạn có được những hình ảnh đẹp nhất. SparkBooth là phần mềm của hãng John Wu Presents có tính năng chính là xử lý hình ảnh dùng...
 3. Huỳnh Phúc Huy

  Hướng dẫn Xử lý và nhận diện hình ảnh với Google Cloud Vision

  Tình hình là mình đang research về các giải pháp xử lý và nhận diện hình ảnh cho dự án sắp tới, chủ yếu là về khả năng detect các object và con người, trích xuất các keywords, nhận diện địa danh... Một số ứng cử viên có thể kể đến như Google Cloud Vision (trả phí), Azure Vision (trả phí) và một...
Top