xiaomi top 2 toàn đầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

xiaomi top 2 toàn đầu

  1. V

    Xiaomi khẳng định vị trí thứ 2 thị trường Smartphone toàn cầu

    Vn-Z.vn Hồ Chí Minh, 30 tháng 7, 2021 – Như tin Vn-Z.vn đã đưa trước đó , vào ngày 16 tháng 7 2021 – Canalys, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu hàng đầu vừa công bố báo cáo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu quý 2, theo đó Xiaomi chính thức vươn lên vị trí thứ hai với 17% thị phần và...
Top