xiaomi robot vacuum cao cấp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

xiaomi robot vacuum cao cấp

  1. VNZ-NEWS

    Xiaomi ra mắt loạt robot hút bụi cao cấp thế hệ mới giá chỉ từ 6,49 triệu đồng với nhiều quà tặng

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023 – Thương hiệu công nghệ hàng đầu Xiaomi Việt Nam chính thức ra mắt loạt robot hút bụi thông minh thế hệ mới bao gồm: bộ đôi Xiaomi Robot Vacuum X10 và X10 Plus, bộ đôi Xiaomi Robot Vacuum S10 và S10 Plus, Xiaomi Robot Vacuum E10. Với mức...
Top