xiaomi q3 2021 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

xiaomi q3 2021

  1. V

    Xiaomi tăng trưởng doanh thu ổn định trong Q3 2021

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021 – Tập đoàn Xiaomi, công ty điện tử tiêu dùng và sản xuất thông minh, smartphone và phần cứng thông minh dựa trên cốt lõi mạng Internet kết nối Vạn vật (IoT), đã công bố Báo cáo tài chính chưa thẩm định trong 3 và 6 tháng kết thúc vào ngày...
  2. V

    Duy nhất Xiaomi giữ vững tốc độ tăng trưởng về lượng sản xuất smartphone tại Việt Nam

    Xiaomi vững vàng tăng trưởng tại thị trường Việt Nam trong Quý 2 năm 2021 Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, 06 tháng 8 năm 2021, Xiaomi giữ vững thành tích là hãng điện thoại top đầu trong quý 2 của năm 2021 với mức tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị trí của mình tại thị trường Việt Nam...
Top