xiaomi mia1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

xiaomi mia1

  1. Administrator

    Xiaomi Mi A1 đã có mặt chính thức tại Việt Nam với giá 5.990.000VNĐ

    25 tháng 9 năm 2017 – Hôm nay, công ty công nghệ toàn cầu Xiaomi công bố Việt Nam là một trong những thị trường quốc tế đầu tiên mở bán Mi A1, mẫu điện thoại mới được ra mắt tại sự kiện ngày 5 tháng 9 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Gia nhập thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối chính thức...
Top