xe hơi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

xe hơi

  1. Cloud

    Sắp có ứng dụng báo cáo tình trạng hư hỏng của xe hơi

    Ứng dụng tích hợp nhiều công cụ này đang sẽ sẵn sàng cho việc thử nghiệm thực địa trong khoảng 6 tháng tới và ra mắt phiên bản thương mại trong vòng 1 năm sau. Một ứng dụng smartphone mới đang được các nhà nghiên cứu của MIT phát triển với chức năng phân tích âm thanh và rung động của xe, cho...
  2. Administrator

    Tất cả về xe hơi Ô tô , các bộ phận cơ bản , cách sửa chữa và sử dụng đúng cách

    Bài viết này mình sưu tầm trên internet, tất cả đều minh họa bằng hình ảnh ( gồm ảnh động và ảnh tĩnh) Hiện chưa được Việt Hóa, nhưng xem qua hình ảnh này nếu các bạn có xe ô tô cũng có thể hình dung được. Tất cả các bộ phận của một chiếc xe hơi Cấu tạo cơ bản là gồm 17 bộ phận quan trọng ...
Top