xác minh facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

xác minh facebook

  1. NEXTVNZ

    Chia sẻ Tick xanh là gì - Cách lấy tích xanh tài khoản Facebook cho cá nhân

    Bài viết này mình copy về để anh em tham khảo. Theo bài viết thì người dùng cá nhân có thể yêu cầu lấy tích xanh từ Facebook mà không cần phải qua cò trung gian nào cả. Bài viết cũng lưu ý người dùng facebook "Đừng bao giờ hợp tác với các cá nhân hoặc doanh nghiệp đảm bảo bạn sẽ nhận được “tick...
  2. D

    Hỏi/ Thắc mắc vấn đề lỗi checkpoint facebook,Các bác cưu em với ạ.

    kinh thưa các ACE tình hình là 1 ngày đẹp trời vào hôm kia em vào facebook và nó bắt em xác mình khổ cái là nó chỉ cho 1 cách xác minh duy nhất là xác minh bằng trình duyệt hoặc điện thoại đã dùng trước đó và em đã dùng điện thoại và trình duyệt trước đó của máy tính để xác mình nhưng nó không...
Top