write protected | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

write protected

  1. Administrator

    Hướng dẫn nạp firmware cho USB bị lỗi "write protected"

    Đã vài lần nghịch USB bị lỗi và cũng là rảnh rỗi chia sẻ chút học hỏi được trên mạng, hôm nay tiện thể mua cái USB Kingston DataTraver 8G thì mình hướng dẫn bạn nào chưa biết về cách kiểm tra tốc độ đọc/ghi của USB Flash đồng thời xem thông tin chip nhớ cũng như nạp lại Firmware USB cho nó nếu...
Top