write-protect | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

write-protect

  1. Administrator

    Hướng dẫn Hướng dẫn kiểm tra USB Flash và nạp lại FW cho USB ( sửa lỗi Insert disk in drive, Write-protect...

    Bài viết sau đây chia làm 2 phần chính: I/ Phần 1: Kiểm tra tốc độ đọc/ghi của USB Flash II/ Phần 2: Cấu tạo và cách thức sửa lỗi mềm USB (Nạp Firmware USB Flash các dòng khác nhau) III/ Phần 3: Một số lỗi thường gặp (cách sửa liên quan đến phần cứng) PHẦN I: KIỂM TRA TỐC ĐỘ READ/WRITE USB...
Top