wpa3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

wpa3

  1. Cloud

    Chuẩn an ninh WPA3 cho Wi-Fi được ban hành, tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng

    Hiệp hội Wi-Fi vừa chính thức ban hành chuẩn an ninh mới nhất cho các kết nối mạng Wi-Fi với nhiều tính năng bảo vệ mạng và dữ liệu người dùng. WPA (Wi-Fi Protected Access) là một tiêu chuẩn xác thực sử dụng cho các thiết bị kết nối mạng không dây Wi-Fi. Thế hệ tiêu chuẩn phổ biến hiện nay là...
Top