windows privacy tweaker | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows privacy tweaker

  1. MrChef

    PM Hệ thống Windows Privacy Tweaker 3.0.1 - Lấy lại sự riêng tư cho windows của bạn

    Windows 10, hệ điều hành mới nhất của Microsoft, được phát hành với dịch vụ theo dõi từ xa được đóng gói sẵn trong hệ điều hành và được kích hoạt mặc định khi người dùng cài đặt hệ điều hành này. Microsoft cũng không quên nhấn mạnh rằng dịch vụ này không phải là dịch vụ gián điệp (spying...
Top