windows mobile | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows mobile

  1. Cloud

    Microsoft đã giết chết Windows Phone như thế nào

    Microsoft nói Windows Phone chết vì không lập trình viên nào muốn viết ứng dụng, vậy đâu là sự thật? Lập trình viên hay do văn hoá công ty không thay đổi. Windows Phone đã chết! Ngay cả giám đốc điều hành Satya Nadella cũng khẳng định mảng kinh doanh smartphone không còn là trọng tâm của...
Top