windows file recovery tool | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows file recovery tool

  1. T

    FreeSoft Windows File Recovery - Khôi phục dữ liệu

    Windows File Recovery được phát hành miễn phí trên Windows Store. Chúng ta có thể khôi phục lại các tập tin đã vô tình bị xoá như ảnh, video, file tài liệu, các tập tin hệ thống. Yêu cầu Windows 10 phiên bản build 19041 trở lên. Phần mềm này có sẵn dưới dạng ứng dụng download miễn phí trên...
  2. Administrator

    Windows File Recovery khôi phục dữ liệu miễn phí trên Windows 10

    (Vn-Z.vn) 27/06/2020 Microsoft App Store vừa ra mắt một công cụ rất hữu ích. Nếu bạn vô tình xóa dữ liệu mà bạn muốn khôi phục chúng thì công cụ này có thể giúp bạn giải quyết rất nhiều rắc rối. Windows File Recovery Tool, là công cụ sử dụng dòng lệnh có thể giúp bạn khôi phục ảnh, tài...
Top