windows 11 hỗ trợ 7z | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows 11 hỗ trợ 7z

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft công bố phiên bản nâng cấp toàn diện Windows 11 Moment 3

    Vn-Z.vn Ngày 26 tháng 05 năm 2023, Tại buổi hội nghị dành cho các nhà phát triển , Microsoft đã công bố phiên bản cập nhật mới "Moment 3" cho Windows 11, phiên bản này đã được nâng cấp toàn diện với rất nhiều tính năng và cải thiện mới. Phiên bản cập nhật sẽ được cải thiện đáng kể về khả...
Top