windows 11 22h2 chính thức | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows 11 22h2 chính thức

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft chính thức phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên Windows 11 22H2

    Vn-Z.vn ngày 21 tháng 9, Microsoft vừa thông báo rằng "Bản cập nhật Windows 11 2022" sẽ phát hành tại hơn 190 quốc gia / khu vực vào ngày hôm nay. Số phiên bản cập nhật là 22621.521 , tất cả người dùng có thể tải xuống trên trang web chính thức của Microsoft Hệ điều hành Windows 11...
Top