windows 10 update | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows 10 update

  1. Administrator

    Thảo luận Windows Insider Preview Build 19033 (20H1) bản cập nhật Windows 10 2004

    Mcrosoft đã phát hành bản Windows Insider Preview Build 19033 (20H1) cho người dùng cả hai vòng Nhanh và Chậm. Ở phiên bản cập nhật mới này có nhiều tính năng chính của bản cập nhật Windows 10 lớn tiếp theo vào mùa xuân năm 2020. Microsoft cũng đã công bố tên chính thức cho bản cập nhật: nó sẽ...
  2. Cloud

    Hướng dẫn giải phóng 10GB dung lượng ổ đĩa sau khi cài đặt April Update Windows 10

    Sau khi cài đặt April Update, Windows 10 sẽ tạo ra một thư mục chứa hơn 10GB dữ liệu. Windows 10 sẽ tự động xóa thư mục này sau 10 ngày nâng cấp nhưng bạn có thể xóa nó sớm hơn nếu muốn để giải phóng không gian ổ cứng. Bài viết từ How-To Geek dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này...
Top