windows 10 redstone 4 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windows 10 redstone 4

  1. Cloud

    Windows 10 Redstone 4 sẽ có tính năng tương tự AirDrop

    Windows 10 Redstone 4 dự kiến sẽ tích hợp tính năng chia sẻ dữ liệu trong phạm vi gần có tên Near Share. Tính năng mới hứa hẹn có cách hoạt động tương tự như AirDrop của Apple. Theo Softpedia, tính năng Near Share đã bắt đầu xuất hiện trong bản build 17035. Dự kiến, tính năng sẽ chính thức có...
  2. Cloud

    Tải về file bản ISO Windows 10 Redstone 4 đầu tiên cho người dùng

    Microsoft vừa chính thức phát hành bản ISO đầu tiên cho bản cập nhật lớn tiếp theo Redstone 4, dự kiến sẽ được phát hành vào đầu năm 2018. Phiên bản Windows 10 Redstone 4 vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển dù đã được triển khai từ trước khi phát hành phiên bản Fall Creators Update hồi...
Top