windows 10 kb5001391 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows 10 kb5001391

  1. Administrator

    Bản cập nhật Windows 10 KB5001391 lại gây lỗi màn hình chết chóc

    Vn-Z.vn Ngày 10 tháng 05 năm 2021, Microsoft gần đây đã phát hành bản cập nhật tùy chọn Win10 KB5001391, bản cập nhật này giải quyết một số sự cố cập nhật tích lũy trước đó nhưng lại tiếp tục xuất hiện lỗi màn hình chết chóc đối với một số người dùng. Lỗi được báo cáo gặp phải trên một số...
  2. V

    Bản cập nhật Windows 10 KB5001391 khắc phục lỗi CPU sử dụng cao

    (Vn-Z.vn) Ngày 03 tháng 05 năm 2021, Microsoft gần đây đã phát hành bản cập nhật tùy chọn cho Win10 KB5001391, bản cập nhật này giải quyết một số sự cố cập nhật tích lũy trước đó. Đầu tiên là giải quyết vấn đề sử dụng CPU cao đây sự cố gây ra bởi nhiều tiến trình cạnh tranh cho CPU, dẫn đến...
Top